Huisregels

Voor ons als praktijk vinden wij het van groot belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de onderstaande tekst goed door te nemen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Echter, kunnen de nieuwe en huidige patiënten hier nuttige informatie in terugvinden. Zo draagt iedereen bij om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt en of geannuleerd worden.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u in de ochtend voor 10.30 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen. Wij hebben vaste plaatsen gereserveerd voor pijnklachten/ spoedgevallen, hierdoor kunnen wij helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeurstijden. Heeft u pijnklachten of een ander spoedgeval en is de praktijk gesloten, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met de Mondzorg Poli Slotervaart op telefoonnummer 020-7234848.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of ze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up to date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.

Deze afspraakherinnering is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit NIET dat uw afspraak niet door zal gaan.

Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.

Betalingen

De betaling van de behandelingen gaat via een factoringmaatschappij Famed. Het telefoonnummer hiervan is: 0900-0885 (€ 0.90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten). Famed heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, waardoor zij de behandelingskosten rechtstreeks kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet meer zelf uw declaratie in te dienen. U ontvangt alleen van Famed een factuur, indien uw zorgverzekeraar de behandelingskosten geheel of gedeeltelijk niet dekt.

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Wijziging gegevens

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een indicatiebegroting. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Op deze manier komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke kosten die ontstaan tijdens de behandelingen. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!