Klachtenregeling

Uw mening telt

Graag horen wij van u hoe u de behandeling bij onze praktijk heeft ervaren. Wij hopen u daarmee in de toekomst (nog) beter van dienst te kunnen zijn.

Klacht?

Helaas kan het ook voorkomen dat een behandeling in onze praktijk niet naar wens is verlopen. Dit vinden wij uiteraard zeer vervelend en wij zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing voor het probleem te komen. Graag horen wij daarom van u als er iets niet goed is gegaan of als er iets is wat beter kan of moet. In de meeste gevallen hopen wij er dan samen met u uit te komen. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u ten alle tijden uw klacht indienen bij de ANT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Klachtenregeling via beroepsvereniging

Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Klachtenpagina beroepsvereniging

Geschillencommissie

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.